Bestyrelsen for Det Maritime Kalvø

Bestyrelsen ved konstituering den 25.maj 2021. 

Formand og sekretær Poul Stenderup
Næstformand Harry Lorenzen
Kasserer Gunnar Jepsen
Bestyrelsesmedlem Bo Næsborg
Bestyrelsesmedlem Christina Tengstrøm
Suppleant Hans Henrik Søndersø Mortensen
Revisor Povl Petersen
Revisorsuppleant Per Sølbeck

Kontakt:
Poul Stenderup
E-mail: ps@brage.dk

Telefon: 40 98 99 79

Årlig kontingent 100 kr.
Indbetales til: Reg. Nr. 7910 kontonr 0000264682
eller Mobilepay nr. 590859


 

Referat fra generalforsamlingen 26.5.2021 kan downloades he

Referat fra generalforsamlingen 23.5.2012 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 22.5.2013 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 28.5.2014 kan downloades her

Bestyrelsens beretning for 2015 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 25.5.2016 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 28.5.2019 kan downloades her

Bestyrelsens beretning for 2019 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 21.5.2020 kan downloades her