Bestyrelsen for Det Maritime Kalvø

Bestyrelsen ved konstituering den 23. maj 2017. 

Formand og sekretær Poul Stenderup
Næstformand Harry Lorenzen
Kasserer Karl Erik Olesen
Bestyrelsesmedlem Carsten Clausen
Bestyrelsesmedlem Bo Næsborg
Suppleant  
Suppleant Rolf Pistor-Riebold 
Revisor Povl Petersen
Revisorsuppleant Per Sølbeck

Kontakt:
Poul Stenderup
E-mail: ps@brage.dk

Telefon: 40 98 99 79

Årlig kontingent 100 kr.
Indbetales til: Reg. Nr. 2450 kontonr 0741195771


Referat fra generalforsamlingen 23.5.2012 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 22.5.2013 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 28.5.2014 kan downloades her

Bestyrelsens beretning for 2015 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 25.5.2016 kan downloades her

Referat fra generalforsamlingen 28.5.2019 kan downloades her